SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to priorytet w każdym obiekcie użytkowym i mieszkalnym. Obowiązkiem zarządcy lub właściciela jest wyposażenie budynku w niezbędne rozwiązania, które zapewnią optymalną ochronę przeciwpożarową.

Zasadniczo systemy przeciwpożarowe kojarzą się przede wszystkim z gaśnicą oraz instrukcją przeciwpożarową – w rzeczy samej jest to stwierdzenie jak najbardziej zgodne z rzeczywistością, warto jednak pamiętać, że zagrożenie dla osób przebywających w budynku może mieć zupełnie inne podłoże, a co za tym idzie, konieczne jest kompleksowe wyposażenie obiektu w niezbędne narzędzia.

Bardzo ważnym elementem są czujniki dymu, które powinny znajdować się każdym pomieszczeniu. Narzędzia te dostępne są w różnej postaci, różny jest także sposób alarmowania, nie mniej jednak zasadnicza funkcja taka sama.

Pomocne okazują się również detektory termiczne, które alarmują o pojawieniu wysokiej temperatury, stanowiącej efekt spalania.

Detektory gazu, najczęściej dostępne w postaci czujników półprzewodnikowych, reagują w sytuacji, gdy w danym pomieszczeniu w znaczny sposób wzrośnie stężenie określonego rodzaju gazu (np. metanu, który stanowi podstawowy składnik gazu ziemnego).